اطلاعات بیشتر مشخصات و مختصری از کتاب
گرافیک رایانه ای با #C
2000
Graphics with #C
امروزه کاربرد رايانه به ويژه گرافيک رايانه اي روز به روز در حال توسعه مي باشد. حتي اکثر نرم افزارها و زبان هاي برنامه نويسي يک واسط گرافيکي قوي دارند. کتاب هاي زيادي در زمينه گرافيک رايانه اي تدوين شده اند که جاي تقدير و تشکر دارد. اما، کتاب  حاضر با توجه به سال ها تجربه در زمينه تاليف و تدريس گرافيک رايانه اي تاليف شده است. به ويژه از زبان برنامه نويسي C# براي پياده سازي کدها استفاده گرديده است که اکثر دانشجويان نرم افزار، IT، ICT و علوم کامپيوتر اين زبان را مي شناسند. 
اين کتاب شامل 8 فصل و سه پيوست است. در فصل اول، کتاب کاربردهاي گرافيک رايانه اي بيان شده است. فصل دوم به دستگاه ها و تجهيزات گرافيکي پرداخته است. در فصل سوم زبان C# و کلاس هاي گرافيک در آن به طور مختصر آموزش داده شده است. فصل چهارم به مبناي هاي خروجي از قبيل نقطه، خط، دايره، بيضي، چندضلعي و منحني و الگوريتم ها ترسيم آن ها در گرافيک رايانه پراداخته است و الگوريتم هاي بيان شده را با C# پياده سازي نموده است. فصل پنجم، تبديلات هندسي دو و سه بعدي از قبيل انتقال، مقياس گذاري، دوران، کشش و انعکاس را آموزش داده، به زبان C# پياده سازي نموده است. فصل ششم ديد و الگوريتم هاي برش را بيان کرده، به زبان C# پياده-سازي نموده است. فصل هفتم و هشتم به پردازش تصاوير ديجيتال پرداخته و الگوريتم هاي عمليات برروي پردازش تصاوير ديجيتال را بيان کرده و با C# پياده ازي نموده است. در پيوست الف، فرمت هاي تصوير آورده شده است. در پيوست ب، تئوري رنگ و مدل هاي رنگي آمده است و بالاخره در پيوست پ، مسائل متعددي با C# حل گرديده است.
بازگشت
Tweets
    کلیه حقوق متعلق به انتشارات فناوری نوین می باشد انتشارات فناوری نوین